Velkommen til Sportsudvalget

Sportsudvalget er et koordinerende og samlende organ for alle de sportslige udvalg og aktiviteter med henblik på at styrke klubbens sportslige profil og udnytte de tildelte ressource optimalt.

Udvalget ledes af en udvalgsformand der efter indstilling godkendes af SGKs bestyrelse. Formanden udpeger/finder de øvrige medlemmer der skal bruges til udvalget.
Udvalget er selv supplerende med medlemmer.

Sportsudvalget skal fastlægge klubbens sportslige strategier samt rammerne omkring turneringshold, med henblik på at opnå de bedst mulige resultater inden for SGKs turneringshold. Udvalget har det overordnede ansvar for samtlige sportsaktiviteter m.v. i klubben, således bredde som elite og skal ved sit virke være inspirator for udvalgene, skal koordinere samspillet mellem underudvalg.
 
Formanden holder møde(r) med udvalgets medlemmer og fremsender referat af møde(r) til udvalgene samt til bestyrelsens kontaktperson i udvalget, som skal inviteres med til møder i nødvendigt omfang. Denne person bringer udvalgets ønsker, beslutningsgrundlag o.lign. op på SGKs bestyrelsmøder.
 
Udvalgsformand for de repræsenterede udvalg udarbejder budgetforslag til den kommen sæson og fremsender dette til sportsudvalget, til rette termin efter aftale med klubbens kasserer.
 
 

Sportsudvalget: 

Formand Christian Andersen

 

Flemming Lehnert

 

John Jacobsen

 

Mark Andersen

 

Marinus Nørgaard

 

Per DreIbøl

 

Søren Telling

Admin log ind