Velkommen til Handicapudvalget

Udvalgets formål er at foranstalte kontinuerlig regulering af HCP efter EGA Systemet, for de af Skovbo Golfklub medlemmer, der har Skovbo Golfklub som hjemmeklub
 
Begrænsning på antal EDS pr. uge fjernes 15. april

Af: Henning Brændeholm
05-04-2019

Spilleres handicap vil i et kommende nyt handicapsystem fra 2020 blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 scorekort. 

I dag har vi kun brug for ét scorekort for at kunne regulere vores nuværende handicap - nemlig den seneste tællende runde. Men når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste  scores og gerne mange, gode som dårlige, for at kunne være så præcis som mulig. 

For at give mulighed for at aflevere så mange tællende scores som muligt, fjernes den nuværende begrænsning på 3 EDS runder om ugen derfor fra d. 15. april. 

Dansk Golf Union opfordrer til, at spillere i 2019 som udgangspunkt registrerer sine runder som EDS, og afleverer alle de scores, de kan - gode som dårlige. Det øger sandsynligheden for at have 20 aktuelle scorekort, så spilleren ikke i 2020 får et handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores.

For hvem har ikke en interesse i at have et retvisende handicap?

Et retvisende handicap

Et handicap skal være et retvisende udtryk for en spillers potentielle spillestyrke, og det skal stort set hver gang vi spiller golf:

  1. Når vi deltager i en turnering

  2. Når vi spiller om en øl med venner

  3. Når vi skal sammenligne spil på forskellige baner

  4. Når vi skal følge vores udvikling

  5. Etc...

Handicappet er det unikke ved golfsporten, som sikrer, at vi kan spille mod hinanden og på forskellige baner på en fair måde over hele verden.

Vi forsøger at finde et udtryk for, hvilken score en spiller kan forvente på en god dag, og det er naturligvis gennemsnittet af spillerens bedste scores.

Ikke overraskende kræver en sådan udregning, at vi har en masse nutidige scores til rådighed - for at kunne sige noget om spillerens nutidige spillestyrke. Hvis vi kun har de gode scores, eller de dårlige, eller meget få - så bliver resultatet ikke optimalt.

Når vi alle spiller med et retvisende handicap, så finder vi altid den mest fair vinder - nemlig den, som på dagen har spillet bedst i forhold til sig egen nuværende spillestyrke- det er golf i en nøddeskal.

PS.: De spillere som enten lige er begyndt og/eller af andre årsager ikke har 20 scores i deres arkiv til 2020, får selvfølgelig stadig udregnet et korrekt nyt handicap. 


Læs mere
Hcp nøgler 2019

Af: Henning Brændeholm
05-03-2019

Handicap udvalget har i samarbejde med DGU udarbejdet nye 2019 hcp-nøgler. Golfbox er opdateret med de ændrede 2019 nøgler.
Da klubben har købt scorekort til midt ny sæson, har bestyrelsen besluttet, at fortsætte med de gamle scorekort til disse er brugt op. Det betyder, at spillerne får det korrekte antal slag jvf. nye 2019 hcp nøgler printet på scorekortet, men den aktuelle hcp-nøgle (der er fortrykt på scorekortet) er den gamle 2018 hcp-nøgle og vil først bliver korrigeret ved optryk af nye scorekort. 
 
For yderligere information henvises der til DGU's vejledning.

Læs mere
Ekstra Dags Scorer (EDS) i udlandet

Af: Henning Brændeholm
19-03-2016

Det er muligt at spille EDS og blive handicapreguleret ved spil på udenlandske baner.
For at runden kan være tællende, skal banen enten have course rating og slope eller SSS, og oplysninger om disse skal sammen med scorekortet indleveres til hjemmeklubben for registrering. Det enkelte hul skal også være forsynet med en handicapnøgle.


Læs mere
Admin log ind
Opslagstavle