Seniorklubbens kommissiorium


SENIORKLUBBENS KOMMISSORIUM

 

FORMÅL:
Seniorklubbens formål er at give seniorer i Skovbo Golfklub mulighed for at spille golf med et sportsligt og socialt samvær som fællesnævner.

BESTYRELSE:

Bestyrelsen vælges på årsmødet af Seniorklubbens medlemmer for 2 år ved simpelt flertal og består af 4 personer hvoraf formand og turneringsleder-1 vælges lige år og kasserer og turneringsleder-2 vælges ulige år. Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen samt en intern revisor for 1 år. Bestyrelsen kan suppleres efter behov.

MEDLEMMER:

Medlemmer af Seniorklubben skal være fyldt 50 år. Pt. er HCP-grænsen 48.

KONTINGENT:

Årligt kontingent (1.1 til 31.12) andrager p.t. kr. 450.  Kontingent fastsættes på årsmødet. 

OPGAVER OG ANSVAR

• Arrangerer matcher for medlemmerne hver torsdag året rundt, ./.helligdage.
• Etablerer en månedlig spisematch, hvor månedens præmier uddeles.
• Etablerer spisematcher mod seniorklubbens venskabsklubber. Ved spil mod

  venskabsklubber er deltagelse i spisning obligatorisk.

• Arrangerer årlig sommertur i maj/juni for Seniorklubbens medlemmer.

• Udbreder kendskab til forskellige spilformer i golf til spisematcherne.
• Informerer sekretariatet om reservationer på Golfbox for egne spisematcher

  samt spil mod venskabsklubber).
• Informerer sekretariatet om fortrinsret for starttider for Seniorklubben på

  hul 1 og 10 øvrige torsdage.
• Deltager i møder mellem bestyrelsen og udvalg/klubber i klubben.
• Indkalder til årsmøde i seniorklubben ultimo oktober.
• Udarbejder regnskab (1.10 til 30.9) til godkendelse på årsmødet
• Fremkommer med forslag til årskontingent.
• Udarbejder turneringsprogrammet for efterfølgende år til offentliggørelse

   på seniorklubbens hjemmeside senest 1. januar.
• Informerer seniorklubbens medlemmer via mail, hjemmeside eller opslag

   på tavlen om relevante oplysninger.

Skovbo Golfklubs organisation:

• Se:  www.skovbogolfklub.dk

 Opdateret 1.1.15 Seniorklubben, Erik Kaaber

ÅRSMØDE

Hvert år senest den 30. oktober afholdes årsmøde med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Gennemgang af regnskab

  4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

  5. Indkomne forslag fra bestyrelsen

  6. Indkomne forslag fra medlemmer

  7. Valg af formand

  8. Valg af bestyrelse

  9. Valg af revisor

  10. Eventuelt

Revideret februar 2015.

 

Baneinfo
23. november 2017
Vinterbane.
Så sluttede sommer sæsonen 2017 sidst i november. Dermed åbner vinterbanen, hvor starten går fra stien ve...
Læs mere
17. oktober 2017
Slut med buggies pr. 17.10.2017
Banen er så våd at der nu er lukket for brug af golfbiler.
 

Læs mere
Se alle baneinfoer
Klubinfo
6. december 2017
NY DATO - Generalforsamling mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00
Sæt allerede nu X i kalenderen:-).<...
Læs mere
Se alle klubinfoer