Retningslinjer for rykkere


TERMINER
Som det er alle bekendt, forfalder kontingentbetalingen som følger:En gang årligt - med opkrævning i januar med senest betaling 1. februar.

BAGGRUND
Langt den overvejende del af Skovbo Golfklubs medlemmer betaler heldigvis kontingent senest på forfaldsdatoen. Det er vi naturligvis meget glade for.

Vi kan dog konstatere, at et stigende antal medlemmer i de sidste par sæsoner har betalt kontingentet senere end den anførte forfaldsdato. Dette belaster naturligvis klubbens økonomi og medfører efterfølgende besvær med fremsendelse af rykkere og opkrævning af rykkergebyr.

For at der ikke skal herske nogen tvivl om rykkermetoden, er der fra dags dato indført faste retningslinjer for opkrævning af rykkergebyr.

RYKKERE
1. Rykker sendes pr. 25 i samme måned med et gebyr på kr. 100,-.
2. Rykker sendes pr. 10. i næste måned med et yderligere gebyr på kr. 100,-
3. Rykker med yderligere et gebyr på kr. 100,- samt information angående inkassovarsel sendes den 10. i 3. måned efter opkrævning.

KONSEKVENS
a) Manglende indbetaling af kontingent betyder, at medlemmet ikke er stemmeberettiget til generalforsamlingen samt at der ikke er adgang til at spille med i turneringer arrangeret af Skovbo Golfklub.

b) Manglende betaling af kontingent efter udsendelse af 1. rykker betyder, at medlemmets spillestatus i GolfBox inddrages. Medlemmer kan derfor ikke spille greenfee på andre baner. Samtidig er medlemmet ikke berettiget til spil på Skovbo Golfklubs bane.

c) Efter udsendelse af 1. rykker vil manglende betaling af rykkergebyr have samme konsekvens som punkt b.

d) Er rykkergebyr(ene) ikke betalt 3 måneder efter udsendelse af 1. rykker, vil medlemmet modtage mail med frist på 10 dage til betaling, inden de sendes til inkasso. 

AFSLUTNING
Overholdelse af betalingsfristerne er en hjælp til både dig selv (ingen problemer med at få lov til at spille) og klubben (sparer en del ekstra arbejde omkring udsendelse af rykkere m.v.).
Baneinfo
8. januar 2021
Pesticider lider død ved kølle på golfbaner
På linket kan du læse om brug af pesticider - eller rettere udfasning af samme under titlen 
9. december 2020
Vinterbanen 2020/21 og Cafeen

Vinterbane 2020/2021 samt Cafe Hos Simona

Vi har besluttet at...
Læs mere

Se alle baneinfoer