Natur & Miljøpolitik


Natur og miljøpolitik for Skovbo golfklub

Grundlaget for Skovbo golfklubs natur og miljøpolitik er ønsket om at tilvejebringe langsigtede og varige løsninger som tilgodeser natur og miljø, hvor det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt.

Det er SGK intension, at bevare og fremme områdets smukke natur og samtidig minimere miljøbelastningen fra driften af golfbanen, dog under hensyntagen til hvad der er teknisk og økonomisk muligt for klubben. Derudover må tiltag ikke reducere spilkvaliteten af banen mærkbart.

Dette gøres ved 

 • Vi vil i vore aktiviteter implementere en adfærd og en holdning som er natur og miljømæssig optimal/hensigtsmæssig under hensyntagen til det økonomisk og spilmæssige acceptable.
 • Vi vil ved baneforbedringer tænke naturforbedrende tiltag – til gavn for fauna og flora - ind i løsningerne.
 • Vi vil så vidt muligt anvende teknikker der bygger på forebyggelse og renere teknologi frem for rensning og bortskaffelse.
 • Vi vil fokusere på internt arbejdsmiljø således at vi opnår bedst mulig menneskeligt velvære blandt klubbens personale.
 • Vi vil løbende tilstræbe at minimere ressourceforbrug og dermed bl.a. reducere forurening og affald fra klubbens aktiviteter. Således vil vi aktivt opsøge nyeste viden for derigennem at kunne vurdere klubbens aktiviteter miljømæssigt.
 • Vi vil informere om klubbens påvirkninger af miljøet og om tiltag der har til hensigt at forbedre miljøet på og omkring banen såvel internt som eksternt.

Målsætning:

 • Vi vil arbejde hen imod udfasning af brugen af pesticider, kemikalier m.v. Anvendelse af sprøjtemidler og kemikalier reduceres løbende og at de anvendte stoffer skal være så skånsomme overfor omgivelserne som muligt.
 • Vandforbruget skal minimeres (mindskes). Recirkulering og genbrug skal om muligt søges anvendt.
 • Anvendelse af så vidt muligt robuste græssorter til eftersåning således at vandforbruget kan reduceres – også på længere sigt.
 • Levevilkårene for dyrelivet omkring og på banen skal fremmes.
 • Ved pleje af rough og udenoms arealer skal løsninger der fremmer biodiversiteten tilgodeses.
 • Energiforbrug på banen og i klubhuset reduceres mest muligt.
 • Vi vil aktivt opsøge og udvikle nye teknikker således at miljøbelastningen fra drift af banen bliver så lav som muligt
 • Miljø og naturhensynet tages med i betragtning i forbindelse med nyanskaffelser og ændringer på bane og i klubhus.

Februar 2017

 

Sprøjtemiddel indberetning 2019

Sprøjtemiddel indberetning 2018...

Se indberetningen HER

Sprøjtemiddel indberetning 2017...

Se indberetningen HER

Sprøjtemiddel indberetning 2016

Se indberetningen HER
 
Baneinfo
27. november 2020
Frost fredag og i weekenden
Fredag morgen er banen foreløbig lukket.
Vejret har slået om til koldt vejr i weekenden.
Læs mere
26. november 2020
Vogn forbud fra tirsdag 1. december.
Der er nu så smattet på banen, at trollyer laver skade på græsset. Derfor skal bære baggen findes frem og...
Læs mere
Se alle baneinfoer