Rygepolitik


Skovbo Golfklub’s rygepolitik

I henhold til lov om røgfri miljøer har Skovbo Golfklub valgt at fastsætte følgende bestemmelser for vores medarbejder, medlemmer og gæster:

§ 1 - Forbud mod tobaksrygning

Stk. 1 I Skovbo Golfklub er tobaksrygning ikke tilladt i alle indendørs arbejdspladslokaler, biler med førerhus samt lokaler der generelt er offentligt tilgængelige.

§ 2 – Konsekvenser af overtrædelsen

Stk. 1 Skovbo Golfklubs personale, bestyrelse og forpagter påser at klubbens rygepolitik efterleves.

Stk. 2 Personale, medlemmer og gæsters manglende efterlevelse af klubbens rygepolitik medfører en skriftlig advarsel og kan i gentagelsestilfælde begrunde en bortvisning/eksklusion.

Der gælder samme regler for rygning af e-cigaretter eller lignende som for almindelige cigaretter.

Fakta om rygeloven:

  • Manglende overholdelse af rygeloven straffes med bøde.
  • Rygeloven gælder kun for rygning indendørs. Det er valgfrit om virksomheder ønsker at udvide et rygeforbud til hele virksomhedens matrikelnummer, hvilket Skovbo Golfklub ikke gør.
  • Tilsynet varetages af Arbejdstilsynet, men det er politiet, der behandler anmeldelser om overtrædelse af rygereglerne.
  • Ryges der i strid med reglerne, kan arbejdsgiveren idømmes en bøde.
  • Førstegangsovertrædelser straffes som udgangspunkt med en bøde på kr. 5.000,-. For anden- og tredjegangsovertrædelser sanktioneres med bøder på henholdsvis kr. 10.000 og 20.000.

Dato 28. september 2016

Skovbo Golfklub