Rygepolitik


Skovbo Golfklub’s rygepolitik

I henhold til lov om røgfri miljøer har Skovbo Golfklub valgt at fastsætte følgende bestemmelser for vores medarbejder, medlemmer og gæster:

§ 1 - Forbud mod tobaksrygning

Stk. 1 I Skovbo Golfklub er tobaksrygning ikke tilladt i alle indendørs arbejdspladslokaler, biler med førerhus samt lokaler der generelt er offentligt tilgængelige.

§ 2 – Konsekvenser af overtrædelsen

Stk. 1 Skovbo Golfklubs personale, bestyrelse og forpagter påser at klubbens rygepolitik efterleves.

Stk. 2 Personale, medlemmer og gæsters manglende efterlevelse af klubbens rygepolitik medfører en skriftlig advarsel og kan i gentagelsestilfælde begrunde en bortvisning/eksklusion.

Der gælder samme regler for rygning af e-cigaretter eller lignende som for almindelige cigaretter.

Fakta om rygeloven:

  • Manglende overholdelse af rygeloven straffes med bøde.
  • Rygeloven gælder kun for rygning indendørs. Det er valgfrit om virksomheder ønsker at udvide et rygeforbud til hele virksomhedens matrikelnummer, hvilket Skovbo Golfklub ikke gør.
  • Tilsynet varetages af Arbejdstilsynet, men det er politiet, der behandler anmeldelser om overtrædelse af rygereglerne.
  • Ryges der i strid med reglerne, kan arbejdsgiveren idømmes en bøde.
  • Førstegangsovertrædelser straffes som udgangspunkt med en bøde på kr. 5.000,-. For anden- og tredjegangsovertrædelser sanktioneres med bøder på henholdsvis kr. 10.000 og 20.000.

Dato 28. september 2016

Skovbo Golfklub
Baneinfo
23. november 2017
Vinterbane.
Så sluttede sommer sæsonen 2017 sidst i november. Dermed åbner vinterbanen, hvor starten går fra stien ve...
Læs mere
17. oktober 2017
Slut med buggies pr. 17.10.2017
Banen er så våd at der nu er lukket for brug af golfbiler.
 

Læs mere
Se alle baneinfoer
Klubinfo
6. december 2017
NY DATO - Generalforsamling mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00
Sæt allerede nu X i kalenderen:-).<...
Læs mere
Se alle klubinfoer