Prøveordning vedr. hunde på golfbanen

7. oktober 2020
Ny Ordensforskrift på 18 huls banen vedr. hunde

14. Prøveordning vedr. hunde på banen

  • Hunde skal føres i snor på alle udendørsarealer. 
  • Efterladenskaber skal altid opsamles.
  • Hunde må kun medtages på private runder - ej i turneringer og Klub i Klubben - og kun med accept fra evt. medspillere (medspillere skal være vidende om, at der er hund med i bolden).
  • Hunde må ikke gø på banen - et enkelt vuf er dog tilladt.
  • Bold med hund har ikke fortrinsret uanset antal af spillere og skal lukke igennem, hvis aktuelt.
  • Hunde må ikke medtages i selve klubhuset og den overdækkede terrasse, men må gerne opholde sig på resten af arealet i h.t. pkt. 1.
  • Efter klage til bestyrelsen over hundens opførsel kan den formenes adgang.
  • Prøveordningen gælder på hverdage og er tidsbegrænset i weekender og helligdage til efter kl. 14