Lokal regel vedrørende vandingsanlæg

12. august 2020
Vandingsanlæg med slanger/sprinkler er flytbare forhindringer hvis de er let flytbare, og ellers ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 16.1. Dog modificeres 16.1b til også at tillade lempelse i et strafområde, men da skal lempelse ske i strafområdet.

Hvis en spillers bold rammer en midlertidig hævet slange, eller slangevognen, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået. 

Læs nærmere under Lokal regler