NYE RETNINGSLINJER

17. maj 2020

Bestyrelsen informerer om de nye anbefalinger, som DGU har udsendt og som har virkning fra 18. maj 2020. Det betyder, at vi gradvis går tilbage til normale tilstande.

Følgende gælder indtil videre i vores golfklub:

Banemateriellet (river, boldvaskere, affaldsspande m/lån, flagstænger u/indsats m.m.) vil  løbende blive opsat igen).  

Det betyder, at det bliver medlemmernes eget ansvar at sikre sig mod smitte, når man berører de nævnte genstande. Derfor anbefaler vi, at man selv medbringer sin egen håndsprit.

Buggies – der er håndsprit i bilen. Nøglen ligger i plastikomslag på bordet.

Trolleys – kan nu udlånes og pustepladsen åbnes igen. Vær selv opmærksom på afspritning af håndtag.

CafeenSimona opstiller borde og stole indendørs og udendørs, og man skal respektere den afstand, de står og visse stole blokeres, således at 1 m afstanden opretholdes. Der er håndsprit ved bordene.

DGU har haft en dialog med politiet om at ”selskaber”, der kan serveres for ”bør bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden m.v.”

DGU anbefaler på den baggrund, at man primært spiser sammen med dem, man har spillet i bold sammen med. 

Bestyrelsen anbefaler medlemmerne at støtte op omkring cafeen, dvs at man i god tid bestiller varm mad m.v. Man skal også respektere åbningstiderne.

Den 10 min. tvungne pause, der tidligere har været indlagt, ophører nu, da vi går ud fra, at man besøger cafeen efter endt spil. Man kan naturligvis hurtigt købe sandwich e.a. mellem hul 9 og 10. 

Klubhuset er fortsat lukket. Der er kun adgang til toiletter fra bagindgangen, der kan ikke bekræftes bestilte tider, og betaling foregår fortsat via mobil pay eller bankkontonr. Se informationer ved bagindgangen.

TidsbestillingIndtil videre fortsætter vi med 10 min. interval. Der er åbent for tidsbestilling fra kl. 07.00. Man går altså IKKE ud kl. 06.30! Husk at bestille din tid, da det er et vigtigt redskab for at greenkeeperne kan planlægge deres arbejde på banen.

Begynderklubben og træner Søren Telling er informeret om de nye afstandskrav.  

Turneringerne  indtil videre afholdes Holte Vinlager med løbende start den 7. juni. Vi afventer med at afholde øvrige turneringer – indtil vi får mulighed for at lave gunstart e.a

Bestyrelsen følger naturligvis fortsat udviklingen (lempelser af restriktionerne) og håber, at I fortsat vil passe godt på Jer selv.

 Baneinfo
8. januar 2021
Pesticider lider død ved kølle på golfbaner
På linket kan du læse om brug af pesticider - eller rettere udfasning af samme under titlen 
9. december 2020
Vinterbanen 2020/21 og Cafeen

Vinterbane 2020/2021 samt Cafe Hos Simona

Vi har besluttet at...
Læs mere

Se alle baneinfoer