EDS runder i 2020

10. januar 2020

Dansk Golf Union bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. Vi forlænger EGA-systemet i 2020 med få, men markante ændringer.

I Danmark ophæver vi  den nuværende danske begrænsning mod tællende 9-hullers runder for Gruppe 2. Gruppe 2-6 kan således spille tællende runder på både 9 og 18 huller.

Desuden er der stadig ingen begrænsning for antallet af 18-hullers EDS runder, mens der dog kun kan spilles én EDS runde om dagen på 9 huller.

DGU er desværre blevet pålagt ikke også at tillade Gruppe 1 spillere at spille tællende EDS runder. Gruppe 1 spillere kan derfor desværre ikke, som tidligere udmeldt, få deres handicap reguleret på baggrund af EDS scores i 2020.

Men DGU vil stadig allerede fra 2020 tillade, at Gruppe 1 spiller EDS-lignende 18-hullers runder, som  kan indtastes med markørgodkendelse i Golfbox, og dermed indgå som grundlag for at beregne det nye 2021-handicap.

Helt konkret betyder det at lade nuværende EGA-system være gældende i 2020 med denne ændring:

§ 3.6.1c ændres således:

DK-begrænsningen mod at spille 9-hullers runder ophæves for Gruppe 2.

På Handicapudvalgets hjemmeside finder du de opdaterede EGA vejledninger for spillere og handicapudvalg.