Roughklip uge 25

19. juni 2017

Som det blev beskrevet i bestyrelsens beretning i forbindelse med generalforsamling har det været en målsætning for 2017 at få en bane som spiller mere ensartet hele året rundt, samtidig med at den er smuk og fair. Som en konsekvens heraf har det været en ambition at beholde store dele af roughen gennem hele sæsonen. Der er blevet arbejdet hårdt i baneudvalget og i greenkeeperstaben på at få dette til at lykkes.

Banen er allerede tidligt på sæsonen blevet åbnet meget op og gjort bredere. Roughen udgør en naturlig del af banens design og sværhedsgrad, og den skal fortsat danne en ramme om de huller, hvor der ikke er naturlig indramning af hullet.

Fra DGU Banekonsulent rapport 2016:

Roughen er, på åbne anlæg som SGK, hvad træer er for en skovbane. Ved at afgrænse mellem de enkelte huller skaber og definerer roughen hulforløb, strategi, den smukke visuelle æstetik, er hjemsted for flora og fauna mm. Det betyder også, at klippes roughen en gang om ugen, mister klubben fuldstændigt sit definerende element, hvilket ikke kan anbefales på SGK. Så udgangspunktet for SGK er, at roughen i vid udstrækning skal bevares uklippet men, at den gennem driften skal tilpasses forholdene.”

Thomas Hoffmann Jepsen, DGU Banekonsulent/Banearkitekt

Der er ligeså mange holdninger som der er golfspillere. Baneudvalget har forhørt sig bredt i klubben og syntes at det var på tide at teste om banen kan holdes smuk, fair og ensartet gennem hele sommeren. Vi er opmærksomme på, at banen benyttes af spillere på alle niveauer og forsøger hele tiden at tilpasse udformning af banen således, at alle får glæde af at spille den. Vi betragter 2017 som et ”test år” med hensyn til klipningen og reviderer oplevelsen ved slutningen af sæsonen, gerne i samråd med klubbens medlemmer.

Det er baneudvalgets beslutning, selvfølgelig med opbakning fra bestyrelsen og klubber i klubben, at undlade at klippe hele roughen i år.  I stedet klippes roughen på udvalgte områder, hvor den er uhensigtsmæssig og kan betyde tabte bolde lidt for tæt på den ideelle spillelinje, specielt omkring hul 12 og 15. Selve klipningen foregår i uge 25, og hvis vejret er med os, kommer afklippet i bedste fald til at ligge 1 til 2 dage inden det bliver opsamlet. Vi efterlader et par områder omkring hul 10 og 11,  hvor fårene skal græsse om et par uger

Der er blevet sprøjtet for kløver, men det lader ikke til at have haft den ønskede effekt. Det er et problem som er svært at løse på den kort bane.

Hvis du er interesseret en mere detaljeret plan om den planlagte roughklip, så er planen vedlagt. Hvis du har nogle kommentarer, så skriv på debatten eller til baneudvalget, ikke til greenkeeperne.

Baneudvalget
Tilknyttet fil:     (744 Kb)
Klubinfo
21. juni 2018
Fest for idrætten lørdag den 09. juni på Torvet i Køge
Læs mere
17. juni 2018
Medlemsreferat fra bestyrelsesmødet den 06.06.2018.........
ligger på Skovbo Golfklubs hjemmesi...
Læs mere
Se alle klubinfoer