Lokal regler


18 HULS BANEN

LOKAL REGLER

BANEMARKERINGER
Hvide markeringer:       Out of bounds
Gule markeringer:         Vandhazard
Røde markeringer:        Parallel vandhazard
Blå markeringer:           Areal under reparation
Blå pæle med sort top:  Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

1. Ved spil af 5. hul er 4. hul out of bounds (Markeret med hvide pæle). Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2. 

2. Afstandsmarkeringer i fairway er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.  

3. Hvis en bold rammer el-ledninger eller el-master skal slaget annulleres og slås om, og spilleren skal spille en bold så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold blev spillet, i overensstemmelse med Regel 20-5.

4. Træer med støttepæle er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

5. Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Regel 24-1.  

6. Sigtepæl midt på 10. huls fairway er en ”flytbar forhindring”. Regel 24-1.  

7. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

"Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1."


STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
Hulspil: Tab af hul 
Slagspil: 2 straffeslag

BRUG AF AFSTANDSMÅLER
For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Godkendt af DGU marts 2016

ETIKETTEREGLER
Husk, du er ansvarlig for at fremme spillet på banen:
1. Det handler om at være lige bag gruppen foran, og ikke foran gruppen bagved!
2. Luk altid hurtigere bolde bagfra igennem!
3. Skal du lede, så luk igennem efter ½ minut, hvis bolden ikke er fundet!
 
Husk, du er ansvarlig for at passe på banen og vores naboer:
1. Undgå at slå tørv op ved prøvesving på teesteder!
2. Ret nedslagsmærker op på greens!
3. Læg tørv på plads!
4. Brug affaldsspandene på banen!
5. Brugere af Køge Å stien har fortrinsret, når du spiller 4. hul!
 
AFSTANDSMARKERINGER
50, 100, 150 og 200 meter markeringer - målt til forkant af green - er markeret med hhv. blåt, rødt, gult og hvidt mærke på fairway.
 
_______________________________________________________________

PAR 3 BANEN


LOKAL REGLER

BANEMARKERINGER
Hvide pæle: Out of bounds
Gule pæle/gule plader: Vandhazard
Røde pæle/røde plader: Parallel vandhazard
Blå pæle/blå striber: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

1. Træer med støttepæl er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.
2. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
Hulspil: Tab af hul
Slagspil: 2 straffeslag
 
ETIKETTEREGLER
Husk, du er ansvarlig for at fremme spillet på banen:
1. Det handler om at være lige bag grupen foran, og ikke foran gruppen bagved!
2. Luk altid hurtigere bolde bagfra igennem!
3. Skal du lede, så luk igennem efter ½ minut, hvis bolden ikke er fundet!
 
Husk, du er ansvarlig for at passe på banen og vores naboer:
1. Undgå at slå tørv op ved prøvesving på teesteder!
2. Ret nedslagsmærker op på greens!
3. Læg tørv på plads!
4. Brug affaldsspandene på banen!

Regel- og etiketteudvalg, august 2016
Baneinfo
19. april 2019
Frost Langfredag
Banen er dækket af rimfrost og dermed lukket. Igår kunne vi åbne kl. 8.30, før solen havde fået magt, for...
Læs mere
17. april 2019
Golf i Påsken
Se alle baneinfoer
Klubinfo
7. august 2018
Stor søredningsaktion på hul 9

Under seniorernes spisematch h...
Læs mere

Se alle klubinfoer